Praktijk voor individuele- en relatietherapie
HersteldeRelaties

Keuzemenu
Privacy en samenwerking

* Geheimhouding
Praktijk HersteldeRelaties heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat er niets over jouw behandeling mag worden besproken met derden zonder jouw schriftelijke toestemming.

* Samenwerking
Praktijk HersteldeRelaties is een vrijgevestigde praktijk. Dit betekent dat jij je rechtstreeks kunt aanmelden zonder verwijzing van je huisarts. Wel kan het nodig zijn dat we samenwerken met je huisarts, bijvoorbeeld omdat je medicatie nodig hebt. Na afloop van de behandeling stellen we je huisarts met een kort verslag op de hoogte van het hulpverleningsproces. Dit verslag wordt in samenspraak met jou geschreven en met jouw toestemming verstuurd.

* Klachtenregeling
Praktijk HersteldeRelaties streeft naar een zo groot mogelijke klanttevredenheid.
Als je toch niet tevreden bent dan kun je via de NVPA kun je een klachtenformulier invullen.

* Meting
De beroepsvereniging waarvan wij lid zijn doet aan resultaatmeting. Wij willen je vragen
om je medewerking. Het kost je ongeveer 5 minuten, voorafgaand aan ons eerste gesprek,
en nogmaals ongeveer 5 minuten na ons laatste gesprek. Op die 2 momenten vul je digitaal
een beknopte vragenlijst met 7 vragen in.
Je kunt rechtstreeks naar de beginvragenlijst via:
https://nl.surveymonkey.com/r/volwassenenvoor
En naar de eindvragenlijst via:
https://nl.surveymonkey.com/r/volwassenenna

De vragenlijsten zijn anoniem. De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend voor het onderzoek gebruikt.

Bij voorbaat dank voor je medewerking, mocht je nog vragen hebben over het onderzoek of het invullen van de lijst lukt niet, dan horen wij het graag.Realisatie: be-sure-soft | Copyright Praktijk Herstelderelaties