Missie en Visie

Onze missie
Wij van Praktijk HersteldeRelaties willen door een professionele, zorgvuldige beroepshouding een positieve bijdrage leveren aan het persoonlijk leven van mensen. We willen mensen helpen tot herstel te komen door zich op een duurzame manier met zichzelf en met anderen te verbinden. Dit doen wij vanuit een christelijke levensovertuiging.

Praktijk HersteldeRelaties staat open voor iedereen die professionele hulpverlening zoekt, ongeacht geloofsovertuiging, levensbeschouwing, geaardheid of (culturele) achtergrond.

Onze visie
Wij willen op een deskundige en zorgvuldige manier ons werk doen en zijn betrokken bij onze cliënten. Dat is de reden dat we een kleine praktijk willen zijn: we vinden korte lijnen en persoonlijk contact belangrijk en stellen het belang van de cliënt voorop.
Een cliënt is bij ons geen hulpvraag of klacht waarvoor een vastgesteld geprotocolleerd behandelprogramma wordt ingezet, maar wij zien onze cliënt als een gelijkwaardige gesprekspartner aan wie in gezamenlijk overleg een passend en op maat afgestemde behandeling wordt aangeboden.

Kortom: wij nemen de tijd.

Adres : Rijksweg 152
PC + woonplaats : 9734 AR Groningen
Telefoonnummer : 06 136 80 676
E-mail : info@HersteldeRelaties.nu

Wij zijn aangesloten bij:

Inloggen? | Copyright 2019; Ontwerp & realisatie: Gertjan Janssen