Privacy en samenwerking

* Geheimhouding
Praktijk HersteldeRelaties heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat er niets over jouw behandeling mag worden besproken met derden zonder jouw schriftelijke toestemming.

* Samenwerking
Praktijk HersteldeRelaties is een vrijgevestigde praktijk. Dit betekent dat jij je rechtstreeks kunt aanmelden zonder verwijzing van je huisarts. Wel kan het nodig zijn dat we samenwerken met je huisarts, bijvoorbeeld omdat je medicatie nodig hebt. Na afloop van de behandeling stellen we je huisarts met een kort verslag op de hoogte van het hulpverleningsproces. Dit verslag wordt in samenspraak met jou geschreven en met jouw toestemming verstuurd.

*Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring

* Verwerkersovereenkomst
Klik hier voor de verwerkersovereenkomst

* Klachtenregeling
Praktijk HersteldeRelaties streeft naar een zo groot mogelijke klanttevredenheid.
Als je toch niet tevreden bent dan kun je via de NVPA kun je een klachtenformulier invullen.

Adres : Rijksweg 152
PC + woonplaats : 9734 AR Groningen
Telefoonnummer : 06 136 80 676
E-mail : info@HersteldeRelaties.nu

Wij zijn aangesloten bij:

Inloggen? | Copyright 2019; Ontwerp & realisatie: Gertjan Janssen