Kind uit de knel

Wat is het doel van het project “Kind uit de knel?”
Het project is een interventie voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding

Steeds vaker komt het voor dat wanneer ouders besluiten om te gaan scheiden dat deze echtscheiding uitmondt in een vechtscheiding.
Kinderen lijden onder strijdende ouders, zeker wanneer die strijd doorgaat na de scheiding. En ouders lijden onder de machteloos makende strijd.

Dit project is bedoeld door ouders die verstrikt zijn geraakt in scheidingsconflicten rond de zorg voor de kinderen, wonen, financiën en andere belangrijke onderwerpen. Deze conflicten kunnen korter of langer duren (tot wel 10 jaar) en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen, kinderen, ouders en hun netwerk.

Het doel van het project is dat kinderen uit de knel raken doordat de strijd tussen hun ouders minder destructief wordt en dat nieuwe wegen worden gevonden om met de conflictgebieden om te gaan zodat de kinderen zich weer veilig kunnen voelen en zich goed kunnen ontwikkelen
Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal.

Ouders kunnen zich aanmelden voor dit project; alleen als beide ouders willen mee doen kan het doorgaan. De rechter kan een gezin verplichten deel te gaan nemen aan het project. Verwijzers zoals rechters, advocaten, Jeugdzorg, en voogden, kunnen ook aanmelden wanneer beide ouders gemotiveerd zijn. Na een overleg met de verwijzer dienen de ouders zich zelf ook nog aan te melden.

Adres : Rijksweg 152
PC + woonplaats : 9734 AR Groningen
Telefoonnummer : 06 136 80 676
E-mail : info@HersteldeRelaties.nu

Wij zijn aangesloten bij:

Inloggen? | Copyright 2019; Ontwerp & realisatie: Gertjan Janssen